Aker

Vi tar det herfra, Chuck

Fra Actionhelt til industrihelter

«Verdens tøffeste jobb» venter. Industrialiseringen av det grønne skiftet og å sikre en mer bærekraftig fremtid er ikke en oppgave for actionhelter. Gjennom 180 år har Aker vært en pådriver for utviklingen av kunnskapsbasert industri. Nå tar vi utfordringen fra Chuck Norris og vil gyve løs på «verdens tøffeste jobb»!

Akers industrielle nedslagsfelt favner bredt, fra olje og gass, til fornybar energi, marin bioteknologi og industriell software. Med tilgang til kompetanse og mennesker som sammen jobber for å løse nye utfordringer, vil vi sikre at olje og gass produseres med lavest mulig utslipp. Samtidig investerer vi i fornybar energi og grønn teknologi for å betydelig redusere utslipp og skape nye, grønne arbeidsplasser.

Det er ikke en oppgave vi kan løse alene. Vår kampanje er derfor en appell om samarbeid på tvers av både industri, samfunn og politikk for å sammen løse utfordringene vi står overfor og bygge Norges neste industrieventyr.

I Aker vet vi at dagens helter ikke kommer fra Hollywood, men fra våre norske verft, oljeplattformer, vindparker, og i arbeid med industriell data for å finne innovative løsninger for fremtiden. Sammen påtar vi oss «verdens tøffeste jobb». Vi tar det herfra, Chuck!

Verdens tøffeste jobb

Fra verdens tøffeste mann til verdens tøffeste (industri)land

Stolt og fremtidsrettet eier

Siden etableringen i 1841 har Aker vært en pådriver i utviklingen av kunnskapsbasert industri med et internasjonalt nedslagsfelt. Vi er et industrielt investeringsselskap som utøver aktivt eierskap for å skape verdier for aksjeeierne og samfunnet. Aker videreutvikler veldrevne, operative selskaper som tilbyr produkter og tjenester på en miljøvennlig, etisk og sosialt ansvarlig måte.

Selskapene i Aker-familien har ca. 28 000 ansatte, hvorav om lag 17 000 arbeider i Norge. Eierengasjementet vårt er konsentrert om sektorene olje og gass, fornybar energi og grønn teknologi, eiendeler i maritime virksomheter, marin bioteknologi og industriell software. Vi er godt posisjonert for verdens tøffeste jobb. Sammen skal vi løse klimautfordringer og skape fremtidsrettede arbeidsplasser.

Aker sign